Standard DALI

DALI, czyli Digital Addressable Lighting Interface, to dedykowany protokół do cyfrowego sterowania oświetleniem, który umożliwia łatwą instalację niezawodnych, skalowalnych i elastycznych systemów oświetleniowych.

Każdemu urządzeniu DALI można przypisać osobny adres, co pozwala na cyfrowe sterowanie poszczególnymi urządzeniami. Ponadto urządzenia DALI można również zaprogramować do pracy w grupach/scenach. Zapewnia to doskonałą elastyczność, ponieważ systemy oświetleniowe można rekonfigurować przez przeprogramowanie, bez konieczności zmiany okablowania. Można tworzyć różne sceny oświetleniowe i łatwo je zmieniać.

Cyfrowy charakter DALI umożliwia dwukierunkową komunikację między urządzeniami, dzięki czemu urządzenie może zgłosić awarię lub odpowiedzieć na zapytanie o swój stan lub przekazać inne informacje.
Okablowanie jest stosunkowo proste - zasilanie i dane DALI są prowadzone tą samą parą przewodów, bez potrzeby stosowania oddzielnego kabla magistrali. Nie trzeba przestrzegać polaryzacji przewodów, w przeciwieństwie do systemów 0-10V (1-10V), w których często występują błędy okablowania.

DALI jest protokołem znormalizowanym i opisanym w międzynarodowej normie IEC 62386.

Rozszerzeniem protokołu DALI jest DALI-2, jest to najnowsza wersja protokołu DALI.

Pod koniec roku 2014 wprowadzono standard DALI-2 w celu ułatwienia obsługi, a także wprowadzono wiele ulepszeń, w tym dodano nowe polecenia i funkcje.
Jedną z najbardziej znaczących zmian w DALI-2 było dodatnie urządzeń sterujących (w tym kontrolerów i urządzeń wejściowych), które w ogóle nie były zawarte w oryginalnej wersji DALI.

DALI-2 obejmuje również znacznie bardziej kompleksowe testy, które mają na celu potwierdzenie współdziałania zgodnych produktów.

Społeczność DALI obejmuje około 300 producentów.